Teaching Afrikaans phonics with “Alfabet Pret!”

Looking for a fun way to teach your child their Afrikaans phonetic alphabet?

Op soek na ‘n prettige manier om u kind sy Afrikaanse fonetiese alfabet te leer?

I have created Alfabet Pret!alphabet cards with the correct Afrikaans phonetic clues inside each letter shape.  These picture clues help your child recognize the phonetic sound of each letter and this helps him/her to learn to read easily.  Included in the download are fun activities and games that your child can use to learn to recognize their letter sounds and then use to start to build words.  To purchase this quality phonics download, please place an order on my Packages page.

Ek het Alfabet Pret! alfabetkaarte met die korrekte Afrikaanse fonetiese leidraad in elke lettervorm geskep.  Die prentjies binne-in elke letter help u kind om die fonetiese kank van die letter te identifiseer.  Dit maak dit dan vir jou kind maklik om te leer lees.  Instruksies vir prettige aktiwiteite en speletjies waar jou kind die alfabet kaartjies gebruik om die letterklanke te oefen  en om woorde begin te bou, is in die aflaai .  Plaas  aseblief jou bestelling op my Packages bladsy om hierdie kwaliteit aflaai  te koop.

How to teach the phonetic alphabet using “Alfabet Pret!” ~

 1. Present a letter to your child and ask what picture they can recognize inside the letter shape.
 2. Say the sound of the picture and then the name of the picture like ~ “a” as in “apple”, “b” as in “ball”.
 3. Use only the phonetic sounds of the alphabet and do not say the official name of the alphabet, such as the sound “a” not “ay” and the sound “ba” not “bee”.
 4. Repeat the phonetic sound of the letter and its picture again and ask your child to repeat the letter sound and the name of the picture.
 5. Teach only one or two letters in a lesson, maybe a row of letters at a time.
 6. Revise the previous lesson’s letters and then add a few new letters each lesson until your child knows the whole alphabet.

Print and laminate the 3 pages of the phonic letters and print, cut out and laminate 2 sets of the phonic cards for the activities and games.

Hoe om die fonetiese alfabet aan u kind te leer

 1. Wys ‘n letter vir jou kind en vra hom/haar watter prentjie hy/sy in die letter kan sien.
 2. Sê eers die klank van die letter en dan die prentjie wat met daardie klank begin. Bv. “a vir appel” en “b vir bal”.
 3. Gebruik die fonetiese klank vir die letter en nie die amptelike alfabet-naam van die klank nie. Met ander woorde gebruik “ô” en nie “oo” nie, of die klank “mm” en nie die naam “em” nie.
 4. Herhaal dit en vra dan u kind om die klank en prentjienaam agter u aan te sê.
 5. Doen slegs een of twee letters, of dalk ‘n ry, op ‘n slag.
 6. Hersien elke keer die vorige les se letters, voordat u voortgaan met een of twee nuwe letters in die volgende les. Gaan so voort todat u kind die hele alfabet ken.

Druk en lamineer die 3 bladsye van die letterklanke en druk, knip uit en lamineer 2 stelle kaartjies vir die aktiwiteite en speletjies.

The individual cards are perfect for playing games! Playing fun games such as “Snap!”, “Bingo!” or “Memory” is a wonderful and effective way to practice recognizing and learning the alphabet.

Die individuele kaarte is perfek om speletjies mee te speel.  Speletjies soos “Snap!”, “Bingo!” en “Lotto!” is ‘n wonderlike en effektiewe manier om die herkenning van die klanke en letters in te oefen.

Whether your child is learning to read in their mother language or learning a 2nd language, Alfabet Pret! is a fabulous fun way to teach them their phonic alphabet!

Of u kind in hul moedertaal leer lees of ‘n 2de taal aanleer, is Alfabet Pret!‘n wonderlike prettige manier om hulle hul fonetiese alfabet te leer!

Please pop over to my Packages page to order this amazing, quality phonics download!

Plaas  aseblief jou bestelling op my Packages bladsy om hierdie kwaliteit aflaai  te koop.

Blessings, Nadene

 • Subscribe Click to receive all my new posts packed with practical tips, projects, plans, pages & art ideas by email
 • Facebook Follow Practical Pages on Facebook

PS. Afrikaans is one of South African’s 11 official languages, the third most spoken language, with its roots from the Dutch language which evolved when Dutch settlers settled in the Cape in the 18th Century.

Afrikaans is een van Suid-Afrika se 11 amptelike tale, die derde mees gesproke taal, met sy oorsprong uit die Nederlandse taal wat ontwikkel het toe Nederlandse setlaars hulle in die 18de eeu in die Kaap gevestig het.